Felvételi információk

A Debreceni Egyetem

Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programja


felvételt hirdet az alábbi feltételekkel:Felvételi követelmények:


  1. Általános belépési, felvételi követelmény: legalább jó (4) minősítésű mester fokozatú vagy egyetemi szintű szociológus vagy szociálpolitikus végzettséget igazoló diploma, vagy valamely társadalomtudományi vagy egyéb tudományterületi egyetemi végzettség.


  1.     Nyelvismeret:  államilag  elismert  középfokú  (B2)  komplex  nyelvvizsga  (az  angol

nyelvvizsga előnyt jelent).


  1. Legalább egy tudományos publikáció (könyvfejezet, tanulmány szerkesztett kötetben vagy  folyóiratcikk  lektorált szakfolyóiratban).


  1. A jelentkezési lappal együtt kell benyújtani a program témavezetőjével egyeztetett téma részletes, 5–10 oldalas kutatási tervét, amely tartalmazza a választott téma, a módszerek, célok, feladatok egyértelmű kifejtését. A doktori program felvételi követelményei az egyéni felkészülők számára:


  1. Egyéni képzésre akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit már teljesítette, rendelkezik önálló tudományos munkássággal és a nappali képzést lezárókkal összevethető szakmai ismeretekkel. 


  1. Csatolni kell a felvételi anyaghoz az eddigi kutatási eredmények összefoglalását, az értekezés tárgykörében eddig megjelent publikációkat, a megírandó értekezés legalább 80%-os készültségű változatát, valamint a leendő témavezető írásos nyilatkozatát arról, hogy egy év alatt az értekezés elkészíthető. Tudományos munkásságát pontos és közhiteles publikációs listával (MTMT) köteles igazolni.


  1. Az  egyéni  felkészülőknek  rendelkezniük  kell  legalább  4  publikált  vagy  publikálásra elfogadott  tanulmánnyal  valamely  országosan  elismert  folyóiratban  (lásd  a  Humán Tudományok Doktori Iskola listáját: http://www.humandi.unideb.hu/tema.php) és 1 konferencia előadással.


  1. Nyelvtudás: Egyéni képzésre jelentkezőknek a program a jelentkezés feltételéül szabja, hogy az Egyetemi Doktori Szabályzat által előírt két nyelvvizsga közül az egyik angol nyelvből legyen.A költségtérítés összege a 2017/2018-as tanévben:


•Költségtérítéses hallgatók számára: 120.000 Ft/félév

•Egyéni felkészülők számára: egyszeri 250.000 FtHatáridők:


Jelentkezési lap és az eljárási díj online/csekken történő befizetése, a jelentkezés leadása:


május 15. 16.00 óra


A jelentkezési anyag küldhető postán is, ez esetben a postára adás napja számít.

Kizárólag az egyéni doktori képzésre jelentkezőknek lehet  keresztféléves rendszerben november 17. 12 óráig is beadni a jelentkezést.


A jelentkezés további feltételeiről, a szükséges dokumentumok benyújtásának tartalmi és formai követelményeiről, valamint a jelentkezés benyújtásának módjáról és helyéről az alábbi linken tájékozódhat:http://btkphd.unideb.hu/felvtajekoztato2018.pdf


A program szakspecifikus követelményei a doktori program linkjéről tölthetők le:

szoctarspolphd.unideb.hu


A felvételi követelményekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhet információkat:

Bihari Ildikó (bihari.ildiko@arts.unideb.hu) és

Paczári Viktória (viktoria.paczari@unideb.hu)