A 2017/2018-as tanévtől

    Tanulmányokat folytatnak

Hallgató

Témavezető

Téma

Státusz

Bakos Kinga
Blága Ágnes
Fekete Deák IldikóFeleki Csilla
Hamvas László Kósa Rita Diána


Molnár ÉvaPásztor Rita
Silló Ágota
Somogyi Ildikó

Albert FruzsinaKovách Imre
Czibere IbolyaRácz Andrea
Murányi IstvánCsoba JuditCzibere Ibolya


Csoba Judit
Fényes Zsuzsanna Hajnalka


Csoba Judit

nappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, ösztöndíjas


nappali, ösztöndíjas


fokozat-szerzési

eljárásban


nappali,

ösztöndíjasnappali,

költségtérí-

téses

A lelki egészség szociális háttértényezőinek vizsgálata székelyföldi nagyközségekbenA felcsíki kistérségben élő közösségek tér-alapú identitásának társadalmi és kulturális feltételei és alakulásmódja


Szülő-gyerek kapcsolat szabályozásának alakulása rurális térségben 14–15 éves gyerekek esetébenTanulásban korosztályuktól különböző okokból lemaradt SNI gyermekek szülei és pedagógusai közti kommunikáció vizsgálata


Ifjúsági élethelyzetek és jövőképek összefüggései – ifjúságpolitikai ajánlásokkalAz iskolai tudás társadalmi meghatározottsága a Vásárosnaményi kistérség általános iskoláiban


Családalapítási stratégiák vizsgálata MagyarországonKettős kisebbségi létben élő roma fiatalok jövőképe, pályaválasztásaModern önkéntesség a csíki fiatalok körében
A szociális szakemberek szerepváltozásainak hatása a szociális munkára

A 2013/2014-es tanévtől

Hallgató

Témavezető

Téma

Státusz

Bánfalvi Győző Sándor


Galán Anita
Schranz EditCzibere IbolyaCsoba Judit
Czibere Ibolyanappali, költségtérí-

téses


nappali, ösztöndíjasnappali, költségtérí-

téses


A vidéki mélyszegénység vizsgálata, fejlesztéspolitikai lehetőségek a Berettyóújfalui járásban


Generációs változások, internethasználati szokások változásai és internetfüggőség a fiatalok körébenA bolognai folyamat társadalmi hatása a fiatal diplomások foglalkoztatására

A 2014/2015-ös tanévtől

Hallgató

Témavezető

Téma

Státusz

Baluja

PetraBenedek

NoémiBóka

TamásDr. Balázs

AndrásFucskó

MónikaFülöp Ilona
Györfi Rita
György

Emőke

Gabriella


Jakab Judit
Kovács Judit

TündeLipcsei

László PéterTakács

Izolda

Czibere

IbolyaRácz

AndreaSzarvák

TiborKrémer

BalázsKrémer

BalázsSzarvák

TiborFényes

HajnalkaCzibere

IbolyaFónai

MihályKovách

ImreSzabó

MártonCzibere

Ibolya

nappali, ösztöndíjasnappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali, ösztöndíjasnappali, ösztöndíjasnappali, költségtérí-

téses


nappali, költségtérí-

téses


nappali,

ösztöndíjasnappali,

költségtérí-

téses


nappali, ösztöndíjas

Női utak és férfi utak, avagy karrier és magánélet összeegyeztetése a művész világbanPszichés egészség a gyermekvédelmi gondozásban élő gyermekek körébenIdegen nyelv: használható tudás vagy a bezárkózás ideájaA társadalom peremén élő roma közösségek magatartási és életvezetési normáinak változásai a kétezres években


Értelmileg akadályozott felnőttek életminőség vizsgálata intézményi keretek közöttParajd felnőtt lakosságának a helyi turizmussal kapcsolatos attitűdjének, vélemények vizsgálataA család, mint elsődleges szociális közösség viszonyulása a tanulási életpálya tervezéséhezNői vezető szerepek működésének vizsgálata SzékelyföldönRoma gyermekek az iskolában - Csíkszeredai helyzetképAgrárinnovációval kapcsolatos gyakorlatok és lehetőségek vizsgálata rurális térségben (Székelyföld, Csíki medence)


Nemzetdiskurzusok természete az ezredforduló utáni MagyarországonNők a társadalomban és a politikai elitben

Hallgató

Témavezető

Téma

Státusz

Béres
Zsuzsa
Ladancsik
Tibor


Paczári
Viktória


Sánta
Tamás


Kovách
Imre
Tóth ÁgnesCzibere Ibolya


Krémer
Balázs

nappali, ösztöndíjas
nappali, ösztöndíjas


nappali, ösztöndíjas


nappali, költségtérí-

téses

Debrecen meghatározó kultúraképző és –formáló személyiségei és a debreceni kulturális elit kialakulása, termelődése, valamint jelenlétének fontossága a keleti régióban


Magyar-szerb vegyes házasságokSikeres társadalmi innovációk jelentősége, típusai és hatásai a magyar társadalomban


NEET állapotfelmérés Magyarországon

A 2015/2016-os tanévtől

Hallgató

Témavezető

Téma

Státusz

Bene ViktóriaLaczkó-Albert
ElemérMaszlag
FanniTele Gábor
Virginiás ZolnaCzibere Ibolya


Kovách Imre,

Fónai MihályFényes HajnalkaCzibere
IbolyaKiss
János


nappali, ösztöndíjas


nappali, költségtérí-

téses


nappali, ösztöndíjasnappali, költségtérí-

téses


nappali, ösztöndíjas

Sexting az online térben - A fiatal nőkkel szembeni szexuális tartalmú zaklatások jellemzői


A települési versenyképesség és az oktatás összefüggéseinek vizsgálata a helyi fejlesztés szemszögéből


Gyermeküket egyedül nevelő roma nők identitásának és életének összehasonlítása két Hajdú-Bihar megyei településen


A bürokrácia és az állampolgárok viszonya MagyarországonÁllatterápia egészségszociolgóiájaA 2016/2017-es tanévtől