Regioális kutatások alprogram

Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program alprogramja a Regionális kutatások alprogram. A Regionális kutatások alprogram a társadalom térbeli különbségeivel, területi egyenlőtlenségeivel, az egyenlőtlenségek szociológiai, demográfiai jellemzőivel és társadalmi konfliktusaival foglalkozik. A hazai település- és társadalomstruktúra gazdasági-szociális jellemzői a vidéki térségek eltérő fejlettségi szintje szerint differenciáltan biztosítják a szolgáltatásokhoz, munkához, egészségügyhöz, stb. történő hozzáférést, amely jelentősen befolyásolja az ott élő népesség életszínvonalát, életesélyeit. E témakörök kutatása jelentősen hozzájárul a városi és vidéki térségekben zajló társadalmi folyamatok összefüggéseinek értelmezéséhez.

Az alprogram vezetője: dr. habil. Czibere Ibolya

Az alprogram tevékenységéhez kapcsolódó oktatók, témavezetők:

Kovách Imre

Sik Endre

Fónai Mihály

Márton Sándor

Fábián Gergely

Bíró A. Zoltán

Bodó Julianna

Gergely Orsolya

Huszár Ákos