1. Nők és férfiak a társadalomban

 2. Szociálpolitikai területek és modellek

 1. Kutatási pályázatok, kutatásszervezés, kutatásbonyolítás

 2. Szociálpolitikai területek és modellek

 3. Szakszövegolvasó szeminárium - a német, a francia és az angolszász szociológia

    Törzstagok, oktatók

Csoba Judit

egyetemi tanár

Kurzusok:

 1. A társadalomtudományos gondolkodás elmélete és gyakorlata

 2. Szociológiatörténet I-II.

 3. Társadalompolitika

 4. A munkaerő-piaci folyamatok szociológiája

Kovách Imre

egyetemi tanár

Kurzusok:             

 1. Társadalmi integráció – a jelenkori magyar társadalom

 2. A társadalomtudományos gondolkodás elmélete és gyakorlata

 3. Kutatószeminárium I-IV.   

 4. Város- és faluszociológia

    Törzstagok

    Oktatók

Balogh László Levente

egyetemi docens

Kurzusok:            

 1. Emlékezetpolitika

Berényi Zoltán

egyetemi docens

Kurzusok:            

 1. Alkotmányos demokrácia és civil társadalom a posztkommunista Magyarországon

Czibere Ibolya

egyetemi docens

Kurzusok:             

 1. Társadalmi egyenlőtlenségek

 2. Szervezetek és társadalom

Fábián Gergely

főiskolai tanár

Kurzusok:            

 1. Segítő szakmák szociológiája

Fényes Hajnalka Zsuzsanna

egyetemi docens

Kurzusok:            

 1. Kutatásmódszertan I-III.

 2. Nők és férfiak a társadalomban

 3. Az önkéntesség szociológiája


Krémer Balázs

egyetemi docens

Kurzusok:            

 1. Etnicitás és kisebbség

 2. Közpolitika

 3. Szociálpolitikai területek és modellek


Murányi István

egyetemi docens

Kurzusok:            

 1. Kutatásmódszertan I-III.

 2. Generációk a társadalomban, ifjúság és társadalom

 3. A szocializáció folyamata –interdiszciplináris megközelítésben


Nagy Levente

főiskolai docens

Kurzusok:            

 1. Hatalmi viszonyok, hatalmi hálózatok

 2. A brit konzervativizmus a 19. és 20. századbanSzabó Szilárd

egyetemi tanársegéd

Kurzusok:           

 1. Magyarország és Ausztria közjogi viszonyának története

 2. Tévhitek, legendák és mítoszok a magyar közjog történetébenTardos Róbert

tudományos tanácsadó (ELTE)

Kurzusok:            

 1. Hatalmi viszonyok, hatalmi hálózatok

Tomka Béla

egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem)

Kurzusok:             

 1. Modern európai társadalmak

Tóth Ágnes

tudományos főmunkatárs (MTA TK Kisebbségkutató Intézete)

Kurzusok:          

 1. Kisebbségek a társadalomban. Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 21. században. 

Weaver, Eric Beckett

egyetemi docens

Kurzusok:             

 1. Kelet-közép-európai társadalmak    Akkreditált vendégoktatók

Janky Béla

tudományos főmunkatárs (MTA TK Szociológiai Intézet)

Kurzusok:             

 1. A magyarországi romák integrációja

Róna-Tas Ákos

professzor, University of California San Diego

Kurzusok:            

 1. Társadalmi jelenségek előrejelzése

Horváth István

docens (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Kurzusok:            

 1. Etnicitás és kisebbség

Bíró A. Zoltán

professzor (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Kurzusok:            

 1. Szociológiatörténet

 2. Közpolitika

Bodó Julianna

professzor (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Kurzusok:            

 1. Kutatásmódszertan

 2. Közpolitika

Gergely Orsolya

adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Kurzusok:            

 1. Kutatásmódszertan

Karl Bruckmeier

professzor (University of Gothenburg, Sweden)

Kurzusok:            

 1. Food security in global and policy contexts

Martin Brusis

Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany

Kurzusok:            

 1. Statehood and Ethnoregional Diversity in Central and Eastern Europe

Márton Sándor

egyetemi adjunktus

Kurzusok:            

 1. Kutatásmódszertan II. (SPSS)


Fónai Mihály

egyetemi tanár

Kurzusok:            

 1. Kutatásmódszertan I.


Sik Endre

egyetemi tanár

Kurzusok:             

 1. Kutatószeminárium I.

 2. Komplex kutatások a tervezéstől az eredmények interpretálásáig


Hajdu Gábor

tudoményos munkatérs (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Kurzusok:            

 1. Adatelemzési módszerek I.

Huszár Ákos

vezető tanácsos (KSH)

Kurzusok:            

 1. Szociológiatörténet II.